Navigace

Obsah

Zvonimir RogozVážení přátelé,

 

vítám Vás na webových stránkách věnovaných chorvatskému herci Zvonimiru Rogozovi, který prožil část svého tvůrčího období v Československu. Inspiračním zdrojem ke zřízení tohoto webu se staly hercovy paměti (Mojih prvih sto godina) vydané v předvečer oslavy jeho stých narozenin, které na mě zapůsobily jako zjevení. Jejich text mě fascinoval nejenom nesmírně živým stylem podání, ale i obsahovou stránkou, zejména pak nebývale podrobným topografickým popisem. Nesmím zapomenout ani na celkové pojetí: ač byl Zvonimir Rogoz v kmetském věku (paměti psal v letech 1981-1986), měl neustále rád život a i přes nedoslýchavost neztratil nic ze svých vlastností, zejména si až do smrti uchoval velký smysl pro humor. „Tak by měl prožít život každý člověk!“ říkal jsem si.

 

I přes rozsah sdělení se mi však začalo zdát, že v pamětech zůstává něco nevyřčené, a proto jsem začal shánět další informace a doplňovat tak pomalu mozaiku jeho více než stoletého života. To jsem si ale dal! Nálezem nové informace se hned začaly rojit další a další. V podstatě pregnantně to už na počátku mého úsilí vyjádřil jeden pán, který na mé povzdechnutí, kde všude pan Rogoz pobýval, odpověděl: „Leckde!“ a dodal „Vždyť žil sto let!

 

Tehdy jsem si teprve uvědomil, že pro mne bude asi osud Zvonimira Rogoze značně dlouhodobým tématem. A tady je začátek – webová stránka, na níž jsem zveřejnil zlomek zatím získaných informací. Přál jsem si, aby byl text čtivý a zajímavý, proto jsem zvolil formu ilustrovaného životopisu, kdy texty nejčastěji doplňují fotografie daných lokalit. Vědom si základního nedostatku – nevyváženosti - protože chybí například kompletní vídeňská topografie aj., hodlám webové stránky dále doplňovat a přitom postupně zpracovávat monografii, kterou si tento herec bezpochyby i z českého pohledu zaslouží.

 

Z těchto důvodů se obracím na Vás, potenciální čtenáře těchto stránek, případně Vaše příbuzné, známé apod., s prosbou o pomoc při doplňování údajů o životě a díle tohoto velkého herce a člověka. Budu vděčný za jakékoliv nové informace či zpřesnění, ale i zmínku, kde se mohou případně nacházet další materiály.


Děkuji

Alexandr Orošnjak

kontakt: orosnjak@seznam.cz