Navigace

Obsah

Zvonimir RogozZvonimir Rogoz se před záhřebských divadlem se seznámil s několika pozdějšími přáteli: Ivanem Rožićem, Ivem Badalićem a Victorem Beckem. Po večerech se pak scházeli mj. u Zrinjevce v hospodě v Nikoličově ulici číslo 5 (dnes ulice Nikoly Tesly). Zde se také patrně odehrála klíčová rozmluva Zvonimira Rogoze s Victorem Beckem. Beck prožil dětství ve Vídni a pak se učil herectví u Đure Prejce. Ten se záhy stal i učitelem Zvonimira Rogoze.