Navigace

Obsah

Zvonimir Rogoz1. května roku 1929 se přes most Legií vypravil Zvonimir Rogoz do Národního divadla, odkud byl vrátným poslán domů, neboť byl státní svátek a divadlo bylo zavřeno. Ještě že to měl do Všehrdovy ulice, kde hned po příjezdu do Prahy u tchána s manželkou Ludvikou bydleli, jen coby kamenem dohodil.